DAP Services

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje v rámci aktivity 1.2. Národného projektu Komplexný poradenský systém ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí vzdelávanie odborných zamestnancov - psychológov CPPPaP a vybraných CŠPP v metóde Farby života (DAP Services, Ostrava).

Technika Farebných slovných asociácií (BSA) je kombinovanou projektívnou technikou, ktorá využíva kalibrované súbory slov (tzv. slovné moduly 48-120 slov) a paletu ôsmich farieb M. Lűschera.

Vzdelávanie v predmetnej metóde bude prebiehať nasledovným spôsobom: 

  • Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 4x2 dni 
  • Metóda Farby života – Trieda v kríze – 1x2 dni

To znamená, že celkový počet dní, v ktorých sa budete vzdelávať v predmetnej metóde je 10 dní.