Banskobystrický kraj

Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 3. blok (1x2 dni)

  • Termín: 22.-23.10. 2014

      Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 2. blok (1x2 dni)

  • Termín 18. - 19.6.2014
          Pozvánka 
  •  Termín 21. – 22.5.2014

         Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 1. blok (1x2 dni)

  •  Termín 19. – 20.3.2014 

Pozvánka


  • Termín 2. – 3.4.2014 

Pozvánka