Košický kraj

Metóda Farby života - Hĺbkový profil osobnosti - 2.blok


  • termín 2. - 3.6. 2014

         Pozvánka

  • termín 5. - 6.6. 2014

         Pozvánka

  • termín 9. - 10.6. 2014

         Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 1. blok (1x2 dni)

  •  termín 17. – 18.3.2014 

Pozvánka

  • termín 20. – 21.3.2014 

Pozvánka

  • termín 31.3. – 1.4.2014 

Pozvánka