Prešovský kraj

Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 3. blok (1x2 dni)

  • Termín: 12.-13.11. 2014

      Pozvánka

  • Termín: 15.-16.10. 2014

       Pozvánka

  • Termín: 29.-30.10. 2014

       Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 2. blok (1x2 dni)

  • termín 11. - 12.6.2014

            Pozvánka 


  •  termín 14. – 15.5.2014

         Pozvánka

  •  termín 28. – 29.5.2014

         Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 1. blok (1x2 dni)

  •  termín 12. – 13.3.2014 

Pozvánka

 

  • termín 24. – 25.3.2014 

Pozvánka

  • termín 26. – 27.3.2014 

Pozvánka