Trenčiansky kraj

Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 3. blok (1x2 dni)

  • Termín: 1.-2.10.2014

      Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 2. blok (1x2 dni)

  • Termín 12. - 13.6.2014
        

          Pozvánka 

  • Termín: 23. -24.4.2014
      

Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 1. blok (1x2 dni)

  • termín 26. – 27.2.2014 

Pozvánka

 

  • termín 3. – 4.4.2014  

Pozvánka