Trnavský kraj

Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 3. blok (1x2 dni)

  • Termín: 13.-14.10. 2014

      Pozvánka

  • Termín: 18.-19.9. 2014

      Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 2. blok (1x2 dni)

  • Termín: 19.-20.5. 2014
         

      Pozvánka


Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 2. blok (1x2 dni)

  • Termín: 7. - 8.4.2014

Pozvánka
Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 1. blok (1x2 dni)

 

  • Termín: 10. – 11.2.2014

Pozvánka

 

  • Termín 10. – 11.3.2014 

Pozvánka