Žilinský kraj

   Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 3. blok (1x2 dni)

  • Termín: 7.-8.10. 2014

      Pozvánka

  • Termín: 9.-10.10.2014

      Pozvánka

  • Termín: 25.-26.9.2014

      Pozvánka


  

Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 2. blok (1x2 dni)

  •  Termín 6. – 7.5.2014

Pozvánka

  •  Termín 12. – 13.5.2014

Pozvánka

  •  Termín 15. – 16.5.2014

Pozvánka


   Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti – 1. blok (1x2 dni)

  •  Termín 24. – 25.2.2014 
  •  Termín 5. – 6.3.2014 

Pozvánka

  • Termín 27. - 28.2.2014 

Pozvánka