IKT SEMINARE

Vzdelávanie v používaní aplikačnej platformy „KomposyT“ (Komplexný poradenský systém), sa týka používania tohto nástroja, všetkých možností jeho využitia v poradenskej praxi.

Pozvánka na IKT seminár v Banskej Bystrici, dňa 19.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Humennom, dňa 09.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Košiciach, dňa 10.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Liptovskom Mikuláši, dňa 13.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Nitre, dňa 20.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Poprade, dňa 12.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Prešove, dňa 11.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Trenčíne, dňa 18.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Trnave, dňa 16.03.2015

Pozvánka na IKT seminár v Žiline, dňa 17.03.2015