" /> VÚDPaP

Prešovský kraj

2. blok B dvojdňového vzdelávania COMDI pre multiplikátorov

Košice, 21.-22.5.2014

Hotel Golden Royal, Vodná 8, 040 01 Košice

Čas vzdelávania: 10:00 - 18:00

Prestávka na obed: 12:00 - 13:00

Pozvánka


 

2. blok A dvojdňového vzdelávania COMDI pre multiplikátorov

Košice 14. - 15.4. a 15. - 16.4. 2014,

Hotel Golden Royal, Vodná 8, 040 01 Košice

Čas vzdelávania: 10:00 - 18:00

Prestávka na obed: 12:00 - 13:00 

Pozvánka 14.-15.4. 2014

Pozvánka 15.-16.4. 2014


1. stretnutie - Inštruktážny kurz k metóde poradenského systému "Počítačová profesní a pracovní diagnostika COMDI" pre pedagogických a odborných zamestnancov v systéme VPaP

Prešov PKO 24.3.2014 od 13:30 do 17:30

Priestory Kino Scala, Masarykova 7

Pozvánka

----------------------------------------------------

Prešov PKO 25.3.2014 od 13:30 do 17:30

Priestory Kino Scala, Masarykova 7

Pozvánka