Žilinský kraj

2. blok B dvojdňového vzdelávania COMDI pre multiplikátorov

Banská Bystrica, 19.-20.5.2014

CPPPaP Banská Bystrica, Mládežnícka 34

Čas vzdelávania: 10:00 - 18:00

Prestávka na obed: 12:00 - 13:00

Pozvánka


 

2. blok A dvojdňového vzdelávania COMDI pre multiplikátorov

Banská Bystrica, 23.-24.4.2014 a 24.-25.4.2014

UIPŠ, Školské výpočtové stredisko, Tajovského 25, 975 73, Banská Bystrica

Čas vzdelávania: 10:00 - 18:00

Prestávka na obed: 12:00 - 13:00 

Pozvánka 23-24.4. 2014

Pozvánka 24-25.4. 2014


1. stretnutie - Inštruktážny kurz k metóde poradenského systému "Počítačová profesní a pracovní diagnostika COMDI" pre pedagogických a odborných zamestnancov v systéme VPaP

Žilina 26.3.2014 od 13:30 do 17:30

Hotel Holiday Inn, Športová 2, 010 01, Žilina

Pozvánka