Kalendár udalostí

Prebiehajúce vzdelávanie

Od: 24.2.2014
Do: 14.3.2014
Mesto: Žilina, Trenčín, Prešov, Nitra, Trnava
Miesto: CPPPaP

Organizátor: Mgr. Martina Slovíková
Kontaktná osoba: vzdelavanie@vudpap-projekt.sk
Hostia: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia

späť

24.-25.2.2014

Inštruktážny kurz k metóde Farby života – Hĺbkový profil osobnosti

(1. blok) 
Miesto: CPPPaP Žilina, Predmestská 1613
Účastníci: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia
Vzdelávacia skupina: 3

27.-28.2.2014

Inštruktážny kurz k metóde Farby života – Hĺbkový profil osobnosti
(1. blok) 
Miesto: CPPPaP Žilina, Predmestská 1613
Účastníci: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia
Vzdelávacia skupina: 4

26.-27.2.2014

Inštruktážny kurz k metóde Farby života – Hĺbkový profil osobnosti

(1. blok) 
Miesto: CPPPaP Trenčín, Kukučínova 473
Účastníci: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia
Vzdelávacia skupina: 13

5.-6.3.2014

Inštruktážny kurz k metóde Farby života – Hĺbkový profil osobnosti

(1. blok) 
Miesto: CPPPaP Žilina, Predmestská 1613
Účastníci: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia
Vzdelávacia skupina: 14
10.-11.3.2014

Inštruktážny kurz k metóde Farby života – Hĺbkový profil osobnosti

(1. blok) 
Miesto: CPPPaP Trnava, M. Schneidera Trnavského 2
Účastníci: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia
Vzdelávacia skupina: 5
12.-13.3.2014

Inštruktážny kurz k metóde Farby života – Hĺbkový profil osobnosti

(1. blok) 
Miesto: CPPPaP Prešov, Levočská 9
Účastníci: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia
Vzdelávacia skupina: 15
13.-14.3.2014

Inštruktážny kurz k metóde Farby života – Hĺbkový profil osobnosti

(1. blok) 
Miesto: CPPPaP Nitra, J. Vuruma 2
Účastníci: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia
Vzdelávacia skupina: 6

späť