Publicita

Kto šikanuje, často sám volá o pomoc

Ako reagovať na konflikty medzi spolužiakmi, hovorí psychologička EVA SMIKOVÁ, ktorá pracuje na národnom projekte prevencie šikany v našich školách.

viac

Článok z www.skolskyportal.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave začal dňa 19.3.2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný projekt: ... viac


Aktuálne

Deviataci si vyberajú, kam na strednú. Rozhodujú trendy u spolužiakov i rodinný rozpočet viac


Tlačová konferencia k realizácii projektu

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje v pondelok, 3.6.2013 od 9:30 hod. v zasadacej miestnosti v IUVENTE, Búdková cesta v Bratislave, tlačovú konferenciu na tému Depistážny prieskum ... viac


TLAČOVÁ SPRÁVA – stanovisko k vyjadreniam médií

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ako realizátor Národného projektu sa dištancuje od všetkých invektív, nepravdivých informácií a zavádzania verejnosti konšpiračnými interpretáciami ... viac


TLAČOVÁ SPRÁVA

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) realizuje v rokoch 2013 – 2015 národný projekt: „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom ... viac


Výzva na predloženie národného projektu

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 17.1.2013 zverejnilo Výzvu na predloženie národného projektu, ktorý bude riešiť komplexný poradenský systém v SR so zameraním prioritne na ... viac


«<1>»