" /> Tlačová konferencia k realizácii projektu

Tlačová konferencia k realizácii projektu

späť

Na otázky novinárov bude odpovedať PhDr. Štefan Matula, PhD, gestor národného projektu spolu s Riadiacim výborom projektu (RVP). Ďalej sa na diskusii k téme zúčastní Zástupca Asociácie výchovných poradcov, Zástupca Zväzu zamestnancov a zástupca Asociácie základných škôl. Hlavným programom tlačovej konferencie bude prezentácia nasledovných informácií:

  • Prezentácia cieľov a aktivít národného projektu
  • Informácie o aktuálnom stave riešenia depistážneho prieskumu v ZŠ v rámci SR
  • Stanovisko k depistážnemu prieskumu od zástupcov VÚDPaP, RVP a inštitúcií, zapojených do NP
  • Diskusia
  • Záver

Informácie a kontakty: www.vudpap.sk , +421 02 43420973, vudpap@vudpap.sk
Štefan Matula, gestor projektu: strefan.matula@vudpap.sk
Darina Lepeňová, projektová manažérka: darina.lepenova@vudpap.sk
Anna Surová, koordinátorka projektu: anna.surova@vudpap.sk
Juraj Németh, manažér projektovej kancelárie/ hlavný ekonóm projektu: nemeth.duro@gmail.com

FOTOGALÉRIA >>

 

 

späť na zoznam