Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH

Predmetom obstarávania je prenájom priestorov na usporiadanie konferencie, semináru a súvisiacich služieb pre národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, kód ITMS /26130230025.

viac

«<1>»