Oznámenia používané vo vestníku VO

späť

NADLIMITNÉ ZÁKAZKY

Názov zákazky


Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Osobnosť pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie pre potreby realizácie národného projektu.


Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Poruchy správania pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Poruchy učenia pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špeciálne kariérne poradenstvo pre potreby realizácie národného projektu.

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Názov zákazky


Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok a nákup odborných metodík pre oblasť Osobnosť 2 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok a nákup odborných metodík pre oblasť Osobnosť 3 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok a nákup odborných metodík pre oblasť Osobnosť 4 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti 2 pre potreby realizácie národného projektu.


Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti 3 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti 4 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 2 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 3 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 4 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 5 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Poruchy učenia 2 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Poruchy učenia 3 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok a nákup odborných metodík pre oblasť Poruchy správania 2 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špeciálne kariérové poradenstvo 2 pre potreby realizácie národného projektu.

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Špeciálne kariérove poradenstvo 3 pre potreby realizácie národného projektu.
späť na zoznam