Výsledky vyhodnotení ponúk

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 3 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 4 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 5 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Osobnosť 4 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Osobnosť 3 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Osobnosť 2 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti 4 pre potreby realizácie národného projektu

Poruchy učenia 3 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Poruchy učenia 2 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špeciálne kariérové poradenstvo 2 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Poruchy správania 2 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Osobnosť pre potreby realizácie národného projektu

Súbor metodík pre oblasť Poruchy učenia pre potreby realizácie národného projektu

Špeciálne kariérové poradenstvo pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Osobnosť pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špeciálne kariérové poradenstvo 3 pre potreby realizácie národného projektu

Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie pre potreby realizácie národného projektu