Pre koho je projekt určený?

Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – spolu 13 000 žiakov základných škôl

  • žiaci, u ktorých boli diagnostikované ŠVVP
  • žiaci, u ktorých doposiaľ neboli diagnostikované ŠVVP, ale ktorých správanie si podľa odborného názoru pedagóga vyžaduje špeciálnu starostlivosť systému výchovného poradenstva a prevencie
  • žiaci začlenení v bežných triedach
  • žiaci špeciálnych škôl
viac

Aktuality

8.7.2015 - Výchovní poradcovia majú nezastupiteľné miesto na základných školách

Modernizácia poradenského systému sa uskutočňuje v štátoch bývalej V4 aj vďaka Štrukturálnym fondom ... viac

4.5.2015 - AKTUÁLNE: Zmena na poste riaditeľa VÚDPaP

VÚDPaP má novú ... viac

všetky Aktuality

Kalendár udalostí

« december

Dnes je: streda

25. január 2017

» február
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Piate stretnutie Expertného tímu pre činnosť výchovných poradcov v Leviciach 16.-17.10.2014

Mesto: Levice
Miesto: Projektové centrum pre činnosť VP

Prebiehajúce vzdelávanie

Mesto: Žilina, Trenčín, Prešov, Nitra, Trnava
Miesto: CPPPaP viac
všetky Udalosti